تک بیتی های عشقانه
سایت سرگرمی جوانان
بیا تو

یک شب خیال چشم تودیدیم به خواب

ز آن شب دگر، به چشم ندیدیم خواب را
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اه چه شود اگر شبی  بر لب من نهی لبی

تا به لب تو بسپرم، جان به لب رسیده را
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بر لبم کس خنده ای هرگز مدید الا مگر

در میان گریه بر احوال خود خندیده ام
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دلی بستم به آن عهدی که بستی

تو آخر هر دو را با هم شکستی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر دورم زدیدارت دلیل بی وفایی نیست
 وفا آن است که نامت را همیشه زیر لب دارم
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
فریاد از آن نرگس مستی که تو داری

آه از دل بیگانه پرستی که تو داری
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
تپیدن ، سوختن، در خاک و خون غلطیدن و مردن

بحمدالله که درد عاشقی تدبیرها دارد


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
سراغ یار می پرسم به هر کس می رسم اما

به خود آهسته می گویم که یا رب بی خبر باشد


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

رفت از نظر و، ز دل نرفت این غلط است

کز دل برود، هر آنکه از دیده برفت
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 رفیق بی وفا را کمتر از دشمن نمی دانم

شوم قربان آن دشمن که بویی از وفا دارد


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شمع، گیرم که پس از کشتن پروانه گریست

قاتل از گریه بیجا گنهش پاک نشد
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عشق شیریست قوی پنجه و می گوید فاش

هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تک بیتی ها و دوبیتی های ناب ناب ناب

 

خواهی که که غریق بحر عشاق شوی؟

مشنو، منگر، مگو، میندیش، مباش
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پیداست حال دل ز پریشانیم ولی

هرکس سوال می کند انکار می کنم


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
غم من بداند آن کس که رخ تو دیده باشد

و گرت ندیده باشد، ز کسی شنیده باشد


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ابر می بارد و می شوم از یار جدا

چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا؟

ابر، باران و من و یار ستاده بوداع

من جدا گریه کنان ابر جدا ، یار جدا
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به ما گذشت نیک و بد، اما تو روزگار

فکری به حال خویش کن، این روزگار نیست

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
شیشه با سنگ نمی سازد و ، مشتاقی بین

با دل سنگ تو دارد، چه مدارا دل من

ز پاره دل من، هیچ گوشه خالی نیست

کدام سنگدل، این شیشه برزمین زده است؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ثبت نام عاشقان در دفتر دیوانگی است

حاصل این عاشقی از جان و تن بیگانگی است
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر در خواب میدیدم غم روز جدایی را

به دل هرگز نمی کردم خیال آشنایی را
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
از دل دیوانه ام دیوانه تر دانی که کیست؟

من که دایم در علاج این دل دیوانه ام
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دوستت دارم و دانم که تویی دشمن جانم

از چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
یارا چه کرده ایم که از ما بریده ای

یا ما چه گفته ایم که از ما رمیده ای
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
همی گویی غمش را در دل نگهدار

نصیحت گو! نمی گویی دلت کو؟


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کجایی ای رفیق نیمه راهم

که من در چاه شب های سیاهم

نمی بخشد کسی جز غم پناهم

نه تنها از تو نالم از خدا هم
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
گفتم ار عاشق شوم، گاهی غمی خواهم کشید

من چه دانستم که بار عالمی خواهم کشید


تاریخ: یک شنبه 26 تير 1390برچسب:,
ارسال توسط مهدی امینی