روزهای مدرسه...!
سایت سرگرمی جوانان
بیا تو

بعضی وقتها آدم هر چقدر هم که لجباز باشه بزور مجبور ميشه کاری رو که دوست نداره انجام بده. مثل رفتن به مدرسه...

Iran Eshgh Group!

 

خوب در همچين مواردی آدم دچار عقده های سر کوفته ميشه و بالاخره اين عقده هايک جايی خودشونو بروز ميدن ديگه....

Iran Eshgh Group!

 

البته اين اعمال شنيع عواقبی هم در پی دارند...

Iran Eshgh Group!

 

خوب ادب کردن بچه های بی ادب جزو واجبات است!

Iran Eshgh Group!

 

از اونجا که ما موجود تاديب پذيری بوديم تا چند سالی ادب شديم که از تمامی دست اندر کاران اين امر خطير کمال تشکر را داريم.

اما با ورود به دبيرستان هر چه اين اساتيد محترم رشته بودند پنبه شد و نامه اعمال ما با يک سری موارد رنگين تر شد...

ـ تفريح سالم در کوچکترين فرصت حاصله

Iran Eshgh Group!

 

ـ تفريح با ناظمين زحمتکش مدرسه

Iran Eshgh Group!

 

ـ اظهار محبت و دوستی به بعضی از عابرين محترمی که شانس عبور از زیر پنجره کلاس ما رو داشتند!

Iran Eshgh Group!

 

خوب بعد از اينهمه ماجرا آدم بايد يک فکری هم واسه شب امتحانش بکنه ديگه... نه؟

Iran Eshgh Group!

 

اما بعضی وقتها هر چقدر هم که زرنگ باشی تمهيداتت با شکست روبرو ميشند و بايد به فکر چاره افتاد... ماهی را هر وقت از آب بگيری تازه است...

Iran Eshgh Group!

 

خلاصه اينکه تاديب و تنبيه و تمهيد روی بعضی از موجودات دو پا اثر نداره. خوب ما هم يکی از اوناييم.


تاریخ: یک شنبه 19 تير 1398برچسب:,
ارسال توسط مهدی امینی