خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شدن
سایت سرگرمی جوانان
بیا تو
 
 

 

خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شدن 

به نظر شخص من این جمله اشتباه است میگی نه نگاه کن!!!

 


تاریخ: دو شنبه 27 تير 1398برچسب:,
ارسال توسط مهدی امینی